My home page | Home

De eerste, de beste? Fenologische waarnemingen in Zeist

Van Ooyen, A. (1988). De Kruisbek 31(3): 81-89. [Full text: PDF]


Abstract

Uit het waarnemingsarchief van de afdeling Zeist/Bunnik van de Vogelwacht Utrecht heb ik een overzicht gemaakt van de fenologie van zomergasten in de periode 1979 t/m 1987. Hieruit blijkt dat "de eerste niet de beste is". Dat wil zeggen, de tweede keer waarop een vogelsoort in het voorjaar weer wordt gezien, lijkt een beter beeld te geven van de datum waarop een soort zijn broedgebied weer betrekt dan de eerste waarneming. Dit blijkt zowel uit een kleinere variatie van de tweede waarnemingsdatum alsook uit de volgorde van aankomst tussen verschillende soorten, die met gebruikmaking van tweede waarnemingen minder variatie over de jaren vertoont. Mogelijk hebben eerste waarnemingen deels betrekking op doortrekkers, terwijl tweede waarnemingen vaker vogels betreffen die reeds in hun broedgebied zijn aangekomen.


My home page | Home